שולי רווח Profit Margin:

שולי רווח Profit Margin:

מספר זה מבטא את ההכנסה הנותרת לאחר הפחתת על ההוצאות מהמכירות. השימוש במונח שוליים מתייחס לאחוז (מתוך המכירות)
שולי רווח גולמי: רווח גולמי כאחוז מהמכירות.
שולי רווח תפעולי: רווח תפעולי כאחוז מהמכירות.
תשואה למכירות: רווח נקי כאחוז מהמכירות.
בחינת שולי הרווח תלויה בנקודת המבט:
מחלקת ייצור תתעניין ברווח הגולמי השולי בעוד התפעול יתעניין ברווח התפעולי השולי. המחלקה הפיננסית תתעניין בתשואה למכירות.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.