התחייבויות ארוכות טווח Long term debt

התחייבויות ארוכות טווח Long term debt

התחייבויות שתקופת פירעונן עולה על שנה, כולל הלוואות מבנקים, אגרות חוב וכיו"ב.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.