מאזן (Balance sheet):

מאזן  (Balance sheet):

סיכום הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה בנקודת זמן. המאזן מספק תמונה פיננסית של העסק, הנכונה עבור נקודת הזמן המסוימת.
המאזן מפרט את הנכסים (מה שיש לחברה) ומנגד את התחייבויותיה והונה העצמי (מאין באו הנכסים). במילים אחרות- כל מה שיש בחברה מגיע מהשקעות (הון הבעלים), מעשיית רווח או מהלוואות מגופים כמו בנקים או ספקים.
חלקו השמאלי של לוח המשחק מבטא את המאזן

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.