הון חוזר Working capital:

הון חוזר Working capital:

מה נדרש על מנת לתפעל עסק על בסיס יום יומי. מוגדר כהפרש בין הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות. מזומן, חובות לקוחות ומלאים פחות חובות לספקים ומימון קצר מועד הקשור לנכסים השוטפים.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.