סך המכירות Total sales:

סך המכירות Total sales:

הכנסות ממכירת מוצרים ושירותים שהינם חלק משגרת התפעול של החברה.
המונח מכירות מתייחס בדרך כלל למכירות נטו וזהו המספר המופיע בדו"ח הרווח והפסד.
המושג "סך מכירות" עשוי להתייחס למכירות נטו או למכירות ברוטו.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.