מאזן סך הנכסים Total assets balance sheet:

מאזן סך הנכסים Total assets balance sheet:

מאזן המאזן בין סך הנכסים לסך ההתחייבויות וההון העצמי.
זהו הייצוג הפשוט ביותר של מידע מאזני והוא שכיח בצפון אמריקה.
ראה גם מאזן נכסים נטו. .

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.