הוצאות הנהלה וכלליות Selling, general and administrative (SGA):

הוצאות הנהלה וכלליות Selling, general and administrative (SGA):

ההוצאות הכלליות הנובעות מניהול עסק שאינן קשורות באופן ישיר למוצרים או השירותים. הכוונה היא להוצאות שיווק, אדמיניסטרציה, גיוס והדרכה, שכר דירה. הוצאות פיתוח עשויות להיות כלולות או להופיע כסעיף נפרד בדו"חות הכספיים.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.