מכירות sales:

מכירות sales:

הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים שהינם חלק מפעולות העסק השגרתיות.

us flag gb flag de flag pt flag

 

Full it flag term list.