תשואה למכירות Return on sales (ROS):

תשואה למכירות Return on sales (ROS):

היחס: הכנסה נטו כאחוז ממכירות נטו.
מדד זה מצביע על אחוז הכסף הנותר לאחר תשלום כל ההוצאות (עלות מכר, תקורה, פיתוח, הנהלה וכלליות, עלויות מימון ומיסוי).
נקרא גם שולי רווח או רווחיות.
באופן אלטרנטיבי, ניתן למדוד תשואה למכירות באמצעות רווח תפעולי (וחברות המודדות ביצועים באמצעות RONA יעשו זאת). במקרה זה, המדד יצביע על כמות הכסף הנותר לאחר תשלום ההוצאות פרט לעלויות מימון ומיסוי.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.