תשואה לנכסים נטו Return on net assets (RONA):

יחס זה מדגים את אחוז הרווח שמנהלים עושים כאחוז מסך הנכסים המנוהלים על ידיהם. במובן זה נכסים נטו הם כמות הנכסים הנובעים מההון העצמי וההתחייבויות ארוכות הטווח ואינם כוללים תשלום לספקים והתחייבויות אחרות שיצרו המנהלים בעצמם. באופן דומה, רווח תפעולי אינו לוקח בחשבון עלויות מימון ומיסוי- עלויות שלמנהל אין שליטה עליהן.
ראה גם תשואה לנכסים ROA.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.