תשואה להון העצמי return on equity (ROE):

תשואה להון העצמי return on equity  (ROE):

היחס: הכנסה נטו כאחוז מהון בעלי המניות.
ROE מודד את אפקטיביות השקעת בעלי המניות. נקרא גם תשואה להשקעה ROI.

us flag gb flag de flag pt flag

 

Full it flag term list.