תשואה להון Return on capital employed (ROCE):

היחס: הכנסה תפעולית כאחוז מההון העצמי והחובות ארוכי הטווח. ההגדרה המדויקת משתנה מחברה לחברה.
נקרא גם return on net assets.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.