רווחיות Profitability:

רווחיות Profitability:

היחס: הכנסה נטו כאחוז מהמכירות נטו.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.