תקורה Overheads:

תקורה Overheads:

ההוצאות המופיעות לאחר עלויות המכר והמקושרות לפעילות השוטפת של החברה כולל הוצאות פיתוח, פרסום, שכר, שכר דירה והוצאות כלליות אך ללא הוצאות מימון, מיסוי והוצאות חריגות חד פעמיות. נקרא גם "הוצאות תפעול".

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.