נכסים קבועים אחרים Other Fixed Assets:

נכסים קבועים אחרים Other Fixed Assets:

הצטברות הנכסים הקבועים שאינם מפורטים באופן ייחודי במאזן החברה.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.