נכסים שוטפים אחרים Other Current Assets:

נכסים שוטפים אחרים Other Current Assets:

הפקדות, אגרות חוב ובטחונות שאינן כלולות במניין המזומנים אך ניתן להמירם למזומן באופן מיידי.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.