שווי נקי (נטו) net worth:

שווי נקי (נטו) net worth:

בעלות מחזיקי המנויות בחברה המבוטאת באמצעות הון המניות והרווח הנצבר. נקרא גם הון בעלי המניות.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.