מאזן נכסים Net assets balance sheet:

מאזן נכסים Net assets balance sheet:

מאזן המאזן את סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית כנגד סך ההתחייבויות נושאות הריבית וההון העצמי.
גרסא זו של המאזן מגלמת יתרונות למדידת ביצועים עסקיים ושכיחה מחוץ לצפון אמריקה.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.