התחייבויות Liabilities:

התחייבויות Liabilities:

חובות החברה כולל חובות לבנקים, הלוואות, משכורות ותשלומי רווחה, חובות לספקים, התחייבויות מס וכיו"ב. התחייבויות מחולקות בדרך כלל להתחייבויות שוטפות או קצרות מועד (שמועד פירעונן תוך שנה) ולהתחייבויות ארוכות מועד (שמועד פירעונן עולה על שנה).

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.