מחזור מלאי Inventory turnover:

מחזור מלאי Inventory turnover:

היחס: עלות מכירות שנתית מחולקת בערך הממוצע של המלאי הזמין.
יחס זה מבטא את מספר הפעמים שעסק מוכר את כל המלאי שלו במהלך שנה.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.