הכנסות income:

הכנסות income:

יש לוודא מהי הכוונה ב"הכנסות"- הכנסה עשויה להיות ההכנסה הכוללת ממכירות המופיעה בראש דו"ח הרווח והפסד או עשויה להיות ההכנסה הנקייה (רווח נקי המופיע בתחתית דו"ח הרווח והפסד).

us flag gb flag de flag fr flag

 

Full it flag term list.