נכסים קבועים Fixed assets:

נכסים קבועים Fixed assets:

נכסים המוגדרים כקבועים ולא צפוי שיהפכו למזומן במהלך המחזור העסקי הרגיל. נכסים קבועים עשויים להיות מוחשיים כמו קרקע, מבנים, ציוד וריהוט בעלי אורך חיים של למעלה משנה או לא מוחשיים כמו מוניטין ונכסים אינטלקטואליים.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.