הכנסות למניה- Earnings per share:

היחס: הכנסה נטו מחולקת במספר המניות שהונפקו.
זהו הרווח הנקי למניה, היחס אינו אומר אם הרווח שולם כדיבידנד או הושאר בחברה לצרכי השקעה.

us flag gb flag de flag fr flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.