הכנסות לפני ריבית ומיסוי - Earnings before interest and taxes (EBIT):

הכנסות לפני ריבית ומיסוי - Earnings before interest and taxes (EBIT):

חישוב: מכירות פחות על העלויות וההוצאות פרט לעלויות מימון ומס הכנסה.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.