Days sales outstanding:

Days sales outstanding:

היחס: חובות מלקוחות חלקי ממוצע המכירות היומי (מכירות שנתיות/365).
יחס זה מורה על המהירות בה המכירות מתורגמות למזומן.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.