פחת Depreciation:

פחת Depreciation:

הוצאה שאינה מזומנית (מדווחת בדו"ח רווח והפסד) המבטאת את הפחתת ערכו הכלכלי של נכס לאורך זמן.

us flag gb flag de flag pt flag

 

Full it flag term list.