יחס שוטף Current ratio:

יחס שוטף Current ratio:

היחס: נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות.
יחס זה הינו מדד לנזילות החברה. הוא בוחן את יכולתה לשלם חשבונות מתוך הנכסים קצרי המועד.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.