התחייבויות שוטפות Current liabilities:

התחייבויות שוטפות Current liabilities:

התחייבויות שמועד הפירעון שלהן הינו בטווח 12 חודשים מיום המאזן. התחייבויות שוטפות כוללות התחייבויות לספקים, תשלומי מיסים, הלוואות קצרות טווח והתשלום השוטף של חובות ארוכי טווח.
נקרא גם "חוב שוטף".

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.