נכסים שוטפים Current assets:

נכסים שוטפים Current assets:

נכסי החברה שסביר שיהפכו למזומן בתוך 12 חודשים מיום המאזן. נכסים שוטפים כוללים מזומן, חובות לקוחות, מלאי והוצאות ששולמו מראש.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.