ערך מאזני של נכסים ( Book value of assets):

ערך מאזני של נכסים ( Book value of assets):

החישוב: ערך הקנייה של הנכסים פחות הפחת המצטבר.
זהו ערכם של נכסים קבועים כפי שהם רשומים במאזן.

us flag gb flag de flag it flag

 

Full it flag term list.