מחזור נכסים Asset turnover:

מחזור נכסים Asset turnover:

.היחס: מכירות חלקי נכסים.
יחס זה מודד כמה מניבים נכסי החברה. הוא מורה על המהירות בה מזומן השווה לכסף הנמצא בחברה, חוזר כמכירות. היחס אינו קשור לרווחיות אלא רק לתזרים המזומנים. אם המכירות מהירות- מעט מזומן "עסוק" בתפעול החברה ואז החברה יכולה להתרחב ביתר קלות.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.