נכס Asset:

נכס Asset:

כל דבר הנמצא בבעלות החברה.
במאזן- סכום הנכסים שווה לסכום ההתחייבויות וההון העצמי.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag

 

Full it flag term list.