ניהול חשבונות על בסיס מצטבר: Accrual basis

חשבונאות מבוססת אירוע המזהה אירועים כאשר הם מופיעים במערכת ולא בזמן שהם משולמים. בסימולציות העסקים IO מודגם ניהול חשבונות על בסיס מצטבר.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.