תשואה להשקעה Return on investment (ROI):

מנקודת מבטו של המשקיע:
היחס: הכנסה נטו כאחוז מהון בעלי המניות.
זהו מדד למידת האפקטיביות בה השקעתו של בעל המניות הפכה לרווח. נקרא גם תשואה להון העצמי ROE)).
מנקודת מבטו של המנהל:
הרווח שהושג מהתייעלות פנימית או התרחבות, מבוטא כאחוז מהעלות. ניבוי ROI מאפשר למחלקה הפיננסית לבחור את ההצעה הרווחית ביותר בין הצעות מתחרות לייעול העסק.

us flag gb flag de flag fr flag es flag it flag

 

Full it flag term list.