יחס מהיר Quick ratio:

יחס מהיר Quick ratio:

היחס: נכסים שוטפים פחות מלאי חלקי התחייבויות שוטפות.
יחס זה הוא וריאנט של היחס השוטף אך הוא כולל רק פריטים שמומרים למזומן במהירות. הוא נקרא גם acid test ratio מכיוון שהוא מעריך את היכולת להתמודד עם דרישות לא צפויות ללא תלות במכירת המלאי.
יחס מהיר של 1 נחשב אמת מידה טובה- יחס גבוה יותר מצביע על מצב משביע רצון. יחס נמוך יותר מצביע על דלדול מזומנים או דלדול הביקוש למוצרים. יחס של מתחת ל1/2 מצביע על מצב חמור וסיכוי גובר לפשיטת רגל.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.