רווח Profit:

רווח Profit:

מספר זה מתאר את ההכנסה הנותרת לאחר הפחתת ההוצאות מהמכירות.
חישוב רווח גולמי: מכירות פחות עלות מכר
חישוב רווח תפעולי: מכירות פחות עלות מכר ופחות הוצאות תפעול.
חישוב רווח נקי: מכירות פחות כל ההוצאות והעלויות.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.