נכסים נטו Net assets: למה הכוונה?

מונח זה עשוי לתאר מצבים שונים. הנה מספר אפשרויות:
1) סך הנכסים פחות התחייבויות שאינן נושאות ריבית.
2) סך הנכסים פחות התחייבויות שוטפות.
3) סך הנכסים פחות סך ההתחייבויות (הון עצמי או שווי נקי).

us flag gb flag de flag fr flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.