שוליים margin:

שוליים margin:

השימוש במונח "שוליים" מתייחס לאחוזים מהמכירות.
בחינת שולי הרווח תלויה בנקודת המבט: מחלקת ייצור תתעניין ברווח הגולמי השולי בעוד התפעול יתעניין ברווח התפעולי השולי. המחלקה הפיננסית תתעניין בתשואה למכירות.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.