הון עצמי- Equity

הון עצמי- Equity

הבעלות של מחזיקי המניות בחברה, המבוטאת באמצעות הון המניות והרווח הנצבר. נקרא גם הון בעלי המנות או שווי נקי.
במאזן, סכום הנכסים שווה לסכום ההתחייבויות ועוד ההון העצמי.

us flag gb flag de flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.