הון מניות Capital stock:

הון מניות Capital stock:

ההשקעה המקורית בחברה בצירוף כל השקעה נוספת שנעשתה מחוץ לחברה.

us flag gb flag de flag fr flag

 

Full it flag term list.