יחס ערך מניה לערך מניה במאזן Price/book value ratio:

היחס: מחיר מניה מחולק בערך המניה בספרים.
זהו מדד לביטחון ההשקעה. זוהי המידה בה ההכנסה מכוסה במקרה שהחברה מפסיקה את עסקיה.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.