מכירות נטו net sales:

מכירות נטו net sales:

חישוב: מכירות פחות הנחות, החזרים אך לפני הפחתת עלות המכר ועלויות תפעול.
הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים שהם חלק מהפעילות השוטפת של החברה.
ממכירות נטו הוא מספר המופיע בדו"ח רווח והפסד בשורת המכונה "מכירות"- המושג מכירות מתייחס בדרך כלל למכירות נטו.

us flag gb flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.