נכסים לא מוחשיים Intangible assets:

נכסים לא מוחשיים Intangible assets:

נכס בעל ערך שאינו מוחשי. דוגמאות טיפוסיות לנכסים לא מוחשיים הן מוניטין ונכסים אינטלקטואליים.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.