לאי תוצרת גמורה Finished goods inventory:

לאי תוצרת גמורה Finished goods
 inventory:

מוצרים מוגמרים הזמינים למכירה ללקוחות. מלאי תוצרת גמורה הוא חלק מהנכסים השוטפים של חברה.

us flag gb flag de flag fr flag es flag pt flag it flag

 

Full it flag term list.