הכנסות לפני ריבית, מיסוי, פחת ובלאי – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA):

חישוב: מכירות פחות כל ההוצאות המזומניות פרט להוצאות מימון ומס הכנסה. החישוב אינו כולל הוצאות שאינן מזומניות כמו פחת ובלאי.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.