Dividend cover:

היחס: הכנסות חלקי דיבידנד.
יחס זה מצביע על היחס בין הרווח לדיבידנד המשולם. אם התוצאה גדולה מ-1, המשמעות היא שהעסק השקיע חלק מהרווח חזרה בעצמו. ככל שהמספר גבוה יותר, כך גבוהה ההשקעה מחדש.
חברות אחדות משלמות לעיתים דיבידנד הגבוה מהכנסותיה- זה עשוי לקרות אם ישנו הפסד זמני והחברה מעוניינת לשדר שהוא לא משנה. קושי לשלם דיבידנד מצביע על כך שהחברה נתקלה בקשיים לא צפויים וזה עשוי להשפיע על מחיר המניה. אמנם תשלום דיבידנד הגבוה מההכנסות מקטין את גודל החברה, אך ערך מניה גבוה הינו חשוב אם החברה רוצה לגייס עוד הון באמצעות הנפקה. החברה מעוניינת במצב בו הם מקבלים מקסימום כסף על מינימום מניות.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.