עלות ההון Cost of capital:

ממוצע משוקלל של עלויות המימון וציפיותיהם של בעלי המניות. לדוגמא: אם מחצית מהון החברה מקורו בהלוואה שהריבית עליה היא 8% ומחצית מבעלי מניות המצפים לתשואה של 16%, עלות ההון תהיה 12%.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.