חוב שוטף Current debt:

חוב שוטף Current debt:

התחייבויות שמועד הפירעון שלהן הינו בטווח 12 חודשים מיום המאזן. חוב שוטף כולל התחייבויות לספקים, תשלומי מיסים, הלוואות קצרות טווח והתשלום השוטף של חובות ארוכי טווח.
נקרא גם "התחייבויות שוטפות".

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.