ערך מאזני של חברה value of business:

כלל הנכסים פחות נכסים לא מוחשיים והתחייבויות.
ערך הנכסים הנקי של חברה- כמות המזומן שתוותר אם תמכור את כל נכסי החברה ותשלם את כל התחייבויותיה. זוהי הערכה שמרנית של ערך החברה אם תאלץ להסגר.

us flag gb flag de flag

 

Full it flag term list.